SJP
SŁOWNIK SJP

X

ludy

dopuszczalne w grach (i)

lud

zbiorowisko ludzkie, tłum, ludzie (odmiana "luda" potoczna, np. "Nie pomieści się tu tyle luda.")

-

ludy

dopuszczalne w grach (i)

lud

1. warstwa społeczeństwa utrzymująca się z pracy najemnej, głównie robotnicy i chłopi;
2. ludzie zamieszkujący wspólne terytorium, mający wspólną kulturę i język, lecz niemający świadomości narodowej; plemię, szczep;
3. dawniej:
a) ludność wiejska;
b) wojsko, żołnierze


KOMENTARZE:

(brak)