SJP
SŁOWNIK SJP

X

macie

dopuszczalne w grach (i)

mać

przestarzale: matka

-

macie

dopuszczalne w grach (i)

mieć

1. być właścicielem, dysponować czymś;
2. być wyposażonym w coś;
3. zawierać coś, składać się z czegoś;
4. pozostawać z kimś lub czymś w określonej relacji;
5. doznawać czegoś, chorować na coś;
6. być do czegoś obowiązanym;
7. mieć się - czuć się jakoś, być w jakimś stanie, położeniu, nastroju

-

macie

dopuszczalne w grach (i)

mata

1. płat plecionki z różnych tworzyw (zwykle ze słomy), używany do przykrywania podłóg, osłaniania ścian, ładunków towarowych itp.;
2. grube, elastyczne nakrycie na podłogę, używane podczas niektórych ćwiczeń i zawodów sportowych;
3. w gwarze uczniowskiej: matematyka; matma, matema

-

macie

dopuszczalne w grach (i)

mat

stopień w marynarce wojennej

-

macie

dopuszczalne w grach (i)

mat

1. brak połysku, matowość;
2. powierzchnia niebłyszcząca

-

macie

dopuszczalne w grach (i)

mat

pozycja w szachach, w której strona mająca ruch nie może wykonać żadnego posunięcia, a jej król jest szachowany; szach-mat, szach mat

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

(brak)