SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

madrepory

dopuszczalne w grach (i)

madrepora

koralowiec sześciopromienny o masywnym szkielecie wapiennym, biorący udział w tworzeniu raf i wysp koralowych; madreporowiec, koral madreporowy

-

madrepory

dopuszczalne w grach (i)

madrepory

rząd koralowców obejmujący ponad 2500 gatunków; korale madreporowe, korale rafotwórcze, korale kamienne, korale rafowe, madreporowce, tołpie


KOMENTARZE

(brak)