SJP
SŁOWNIK SJP

X

mahr

dopuszczalne w grach (i)

mahr

w religiach muzułmańskich: dar przedmałżeński przekazywany przez męża

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

homik_mc # 2004-05-28

coś z Islamu?

~gosc # 2005-04-05

W islamie małżeństwo jest umową prawną zawieraną w obecności sędziego muzułm. (kadi) i dwóch świadków, poświadczoną spisanym dokumentem; w kontrakcie ślubnym ustala się ściśle wysokość i formę przekazania żonie przez męża posagu (arab. mahr), bez którego małżeństwo jest nielegalne; islam dopuszcza (choć nie zaleca) wielożeństwo (ogranicza je do 4 żon w jednym czasie) i rozwody.

[Encyklopedia PWN]