SJP
SŁOWNIK SJP

X

manipulator

dopuszczalne w grach (i)

manipulator

1. urządzenie techniczne do zdalnego wykonywania precyzyjnych czynności;
2. przycisk w aparaturze telegraficznej lub radiowej, umożliwiający nadawanie informacji za pomocą alfabetu Morse'a; klucz;
3. w informatyce: manipulator kulkowy - rodzaj urządzenia służące do sterowania kursorem na ekranie; trackball

manipulator

dopuszczalne w grach (i)

manipulator

1. osoba wykonująca ręcznie precyzyjne czynności;
2. osoba wpływająca na zachowania i postawy innych ludzi poza ich świadomością, poprzez przedstawianie pokrętnych, fałszywych lub jednostronnych argumentów albo przeinaczonych faktów


KOMENTARZE:

(brak)