SJP
SŁOWNIK SJP

masochistka

dopuszczalne w grach

masochistka

1. w medycynie: kobieta odczuwająca rozkosz płciową pod wpływem bólu fizycznego lub psychicznego, zadawanego przez partnera seksualnego;
2. przenośnie: kobieta odczuwająca przyjemność w umyślnym zadawaniu sobie cierpień fizycznych lub psychicznych, w wyszukiwaniu sobie problemów, kłopotów albo w biernym poddawaniu się im; ofiara, męczennica, cierpiętnica


KOMENTARZE:

top_zdupianer # 2005-12-30

Koalarze, trzymaj z nami, to już nas nigdy nie wysteruje ten dowcipniś o nicku kosiarz_naiwniaczkow. :DJ

koalar # 2005-12-30

Azali jako nazywujemy kobitkę, co toto wynajduje perwersyjną przyjemność we akceptowaniu dodo redagowanego przeze siebie słownika, ana wyrost nazywanym praktycznym słownikiem współczesnej polszczyzny, nieznanych przez nikogo słów made in Kopaliński, gwary, staropolskiej mowy i grepsów?