SJP
SŁOWNIK SJP

X

mass media

niedopuszczalne w grach (i)

mass media


KOMENTARZE:

wendkarzyk # 2009-03-26

Jako część hasła SJP. Wydawnictwo Naukowe PWN 2008. Oddmienne, pod hasłem: medialny.
Tu też:
http://netsprint.sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2567152

twojmissstrzu # 2010-05-08

mass media «środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja»