SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

masy

dopuszczalne w grach (i)

masy

zbiorowisko, społeczeństwo, świat pracy, lud

-

masy

dopuszczalne w grach (i)

masa

1. substancja, tworzywo, gęsta mieszanina czegoś;
2. przenośnie: mnóstwo, wiele, multum czegoś;
3. wielki przedmiot lub przedmioty widziane tylko w niewyraźnych zarysach; bryła;
4. wielkość fizyczna służąca do ilościowego opisu bezwładności i grawitacji;
5. zespół metalowych części urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą;
6. masa spadkowa - mienie pozostałe po zmarłym dzielone między spadkobierców


KOMENTARZE

~gosc # 2011-09-03

Blp w USJP (do wyodrębnienia?).