SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

materia

dopuszczalne w grach (i)

materia

1. wszystkie obiekty fizyczne wytwarzające pola grawitacyjne i podlegające tym polom
2. filoz. w metafizyce: rodzaj bytu jedynie istniejącego lub jednego z istniejących


KOMENTARZE

koalar # 2005-01-20

Nie podejmuję się poprawy definicji :)

http://sjp.pwn.pl/slowo.php?co=materia