SJP
SŁOWNIK SJP

minierstwo

dopuszczalne w grach (i)

minierstwo

dział inżynierii wojskowej związany z użyciem materiałów wybuchowych; minerstwo


KOMENTARZE:

(brak)