SJP
SŁOWNIK SJP

X

miscela

dopuszczalne w grach (i)

miscela

roztwór tłuszczu w rozpuszczalniku organicznym, otrzymywany jako produkt przejściowy podczas ekstrakcji tłuszczów


KOMENTARZE:

partycja77 # 2006-01-17

Miscela, roztwór tłuszczu w rozpuszczalniku organicznym, otrzymywany jako produkt przejściowy podczas ekstrakcji tłuszczów (z tkanek roślinnych lub zwierzęcych).

tevex # 2007-04-26

WSO PWN 2006