SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

moment musical

niedopuszczalne w grach (i)

moment musical


KOMENTARZE

jarek176cm # 2014-08-02

[momą mjuzikal] krótki instrument muzyczny, liryczny utwór muzyczny z XIX w.
SWO Anna Kubisa-Ślipko, Wydawnictwo Językowe Aneks