SJP
SŁOWNIK SJP

X

monetarystka

dopuszczalne w grach (i)

monetarystka

1. zwolenniczka teorii ekonomicznej uznającej centralną rolę polityki pieniężnej w gospodarce i konieczność kontrolowania podaży pieniądza w obiegu;
2. ekspertka w zakresie polityki finansowej


KOMENTARZE:

(brak)