SJP
SŁOWNIK SJP

X

morf

dopuszczalne w grach (i)

morf

najmniejszy, niepodzielny segment znaczący formy wyrazowej (np. w każdej z form: kot-ek-/, kot-k-a, kot-k-u występują kolejno: morf leksykalny (rdzeń), morf słowotwórczy i morf fleksyjny)

morf

dopuszczalne w grach (i)

morfa

jednostka systematyczna niższa od gatunku


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-01-30

Czy to na pewno jest definicja morfu a nie morfemu? Definicja morfemu jest dużo mniej rozbudowana, w takim razie czym różni się morf od morfemu?

~gosc # 2010-01-12

to zdecydowanie dotyczy morfemu

~gosc # 2012-01-22

morf to tekstowa realizacja morfemu. W formach wyrazowych występujących w konkretnym tekście można wskazać morfy a nie morfemy (np. formy 'domek' i 'domku' dzielą się na na następujące morfy: dom-ek-0 i dom-k-u). W obu tych formach morfy dom są realizacjami tego samego morfemu DOM, morfy -0 i -u to odpowiednio realizacje czterech morfemów fleksyjnych: dwóch abstrakcyjnych morfemów mających realizację zerową i tworzących odpowiednio mianownik i biernik l.poj. i dwóch morfemów U tworzących dopełniacz i miejscownik l.poj., natomiast morfy -ek i -k to dwa warianty tego samego morfemu (allomorfy) K o funkcji zdrabniającej.

źródło: "Słownik gramatyki języka polskiego" pod red.W. Gruszczyńskiego i J. Bralczyka