SJP
SŁOWNIK SJP

X

motet

dopuszczalne w grach (i)

motet

1. w muzyce: kompozycja wokalno-polifoniczna, osnuta na wierszu wyjętym z psalmów lub na przypowieści biblijnej
2. w nauce o literaturze: siedmiowersowy wiersz w średniowiecznej poezji francuskiej


KOMENTARZE:

borniak # 2010-10-11

średniowieczna wielogłosowa pieśń