SJP
SŁOWNIK SJP

X

mszar

dopuszczalne w grach (i)

mszar

obszar ze złożami torfu i charakterystyczną roślinnością, zasilany przez wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych; torfowisko wysokie


KOMENTARZE:

kauteryzacja # 2004-01-25

miejsce podmokle(rojst)