SJP
SŁOWNIK SJP

X

mulczować

dopuszczalne w grach (i)

mulczować

przykrywać glebę między rzędami uprawianych roślin papą asfaltową, pasami papieru nieprzemakalnego, trocinami, kompostem lub słomą dla zabezpieczenia gleby przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych


KOMENTARZE:

~gosc # 2018-04-17

Mulczowanie (ściółkowanie) gleby.
„Mulcz jest to warstwa ochronna gleby, umieszczana na jej powierzchni. Jako mulczu używa się różnorodnej materii organicznej, głównie słomy, ściętych roślin itp. Mulczowanie polega na pozostawieniu na okres zimowy masy organicznej w celu zabezpieczenia gleby przed odziaływaniem niekorzystnych czynników siedliskowych; (…) korzystne działanie mulczu polega na: zatrzymywaniu ciepła na wiosnę i na jesieni, ograniczaniu zachwaszczenia, zatrzymywaniu wody, wzbogacaniu gleby poprzez rozkład mulczu” (nawozy.eu)