SJP
SŁOWNIK SJP

X

multi-kulti

niedopuszczalne w grach (i)

multi-kulti

potocznie: współistnienie na określonym terytorium różnych kultur; multikulti, wielokulturowość, multikulturowość, multikulturalizm

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)