SJP
SŁOWNIK SJP

X

multikulturalizm

dopuszczalne w grach (i)

multikulturalizm

współistnienie na określonym terytorium różnych kultur; multi-kulti, multikulti, wielokulturowość, multikulturowość


KOMENTARZE:

~gosc # 2015-06-07

to nie jest to samo!

~gosc # 2015-06-07

Wielokulturowość – Stan społeczeństwa, który cechuje zróżnicowanie kulturowe. Kultury się mieszają ale widać szwy, każdy wciąż jest sobą.
Multikulturalizm – Idea, zgodnie z którą zróżnicowane kulturowo grupy mogą manifestować swoją odmienność, a jednocześnie w pełni uczestniczą w życiu tego społeczeństwa.