SJP
SŁOWNIK SJP

X

multikulturowość

dopuszczalne w grach (i)

multikulturowość

współistnienie na określonym terytorium różnych kultur; multi-kulti, multikulti, wielokulturowość, multikulturalizm


KOMENTARZE:

(brak)