SJP
SŁOWNIK SJP

X

multiplet

dopuszczalne w grach (i)

multiplet

1. grupa cząstek elementarnych wchodzących w skład jądra atomu, odznaczających się podobnymi właściwościami;
2. w łowiectwie: kilka trafnych strzałów z rzędu, oddanych przez jednego myśliwego


KOMENTARZE:

zagrajmyz # 2022-06-21

* w nukleonice