SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

na przedzie

dopuszczalne w grach (każdy człon) (i)

na przedzie

przed innymi, poprzedzając, wyprzedzając innych; na czele, przodem, na przodzie (rzadko)


KOMENTARZE

~gosc # 2014-02-20

Pytanie: Automatyczny system poprawiania błędów Word zawsze zmienia formę na przodzie na formę na przedzie. Czy właściwie?

Prof. Urszula Sokólska: Oczywiście, że nie. W miejscowniku rzeczownik przód przyjmuje postać przodzie (nie zaś: przedzie): „Stać na przodzie lub rzad. w przodzie (nie zaś: na przedzie lub w przedzie) statku, autobusu”. Podobnych fałszywych sugestii Word dostarcza więcej, np. zamienia prawidłową formę sensu stricto na sensu stricte. Proponuję wyłączyć opcję automatycznego poprawiania błędów, by uniknąć różnych niespodzianek i tekstowych przekłamań, np. zamiany nazwiska Gornostaj na gronostaj czy wyrazu rekcja ‘związek rządu’ na reakcja bądź lekcja. Wystarczy, że pozostawi Pani jedynie opcję podkreślania wyrazów, których nie zna słownik dołączony do edytora tekstów i sama będzie decydować o ewentualnych poprawkach.

~gosc # 2014-02-20

prof. Witold Doroszewski: "na przedzie", rzadziej: "na przodzie".
prof. Mirosław Szymczak: "na przedzie", rzadko: "na przodzie".
prof. Stanisław Dubisz: "na przedzie" albo "na przodzie".
prof. Mirosław Bańko: "na przedzie" albo "na przodzie".
prof. Edward Polański: "na przedzie" albo "na przodzie".
itd.

~gosc # 2024-02-13

Wielki słownik języka polskiego: informacja normatywna „Wariant na przedzie uznawany za niepoprawny.”