SJP
SŁOWNIK SJP

X

nabla

dopuszczalne w grach (i)

nabla

1. instrument strunowy używany przez starożytne ludy Wschodu; nablum;
2. symbol operatora różniczkowego (odwrócona litera delta)

nabla

dopuszczalne w grach (i)

nablum

instrument strunowy używany przez starożytne ludy Wschodu; nabla

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

lvlikrob # 2007-04-30

wczesna odmiana harfy

yost # 2007-11-07

także operator różniczkowy (Hamiltona):

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2568728

mirnal # 2020-11-21

Jedno nablum, dwa nabla.