SJP
SŁOWNIK SJP

X

naftol

dopuszczalne w grach (i)

naftol

1. każdy związek z grupy naftoli, czyli pochodnych naftalenu, zawierających jedną lub więcej grup hydroksylowych.
2. najprostszy przedstawiciel naftoli; naftalenol, hydroksynaftalen


KOMENTARZE:

(brak)