SJP
SŁOWNIK SJP

najoptymalniejszy

dopuszczalne w grach (i)

najoptymalniejszy

stopień najwyższy od przymiotnika: optymalny; najbardziej optymalny


KOMENTARZE:

~gosc # 2018-01-17

Nie ma stopniowania przymiotnika "optymalny", gdyż sam w sobie już znaczy on coś co jest w najlepszym możliwym dla naszych warunków stanie.

~gosc # 2018-01-17

Niestety ten słownik zawiera niepoprawne słowa, i obawiam się, że nic na to nie poradzimy.

~gosc # 2018-01-18

"Niestety ten słownik zawiera niepoprawne słowa, i obawiam się, że nic na to nie poradzimy."

jeszcze jeden wymyślny grepsik z jakiegoś speca od Karpowiczowych fanaberii?