SJP
SŁOWNIK SJP

X

narzaz

dopuszczalne w grach (i)

narzaz

w dawnej Polsce: danina na rzecz księcia, uiszczana w nierogaciźnie, czasem też w bydle i owcach


KOMENTARZE:

dana4 # 2005-11-23

rodzaj podatku od bydła

kamiliank # 2006-11-01

Narzaz był "zapisywany" na dwóch patykach, poprzez narzynanie adekwatnej ilości nacięć do ilości bydła. Jeden patyk był dla "podatnika", drugi dla komesa grodowego. Przy niejasnościach można było porównać liczbę nacięć na obu "dokumentach".

marcinloix # 2009-04-17

Narzaz był zwany również "śronem" jeśli odnosił się do zwierzyny dzikiej, dostarczanej przez 'podatników'. Nacięcia musiały do siebie przystawać; było to jedeno z pierwszych pokwitowań wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Pamiętać również należy o "wole opolnym" czy "krowie opolnej" w tym kontekście, że podatki były w wysokim stopniu zwyczajowe i spartykularyzowane, zatem występowały w różnych odmianach o istotnie podobnym przedmiocie świadczenia.