SJP
SŁOWNIK SJP

X

natomiastby

dopuszczalne w grach (i)

natomiastby

spójnik "natomiast" wraz z cząstką trybu przypuszczającego


KOMENTARZE:

koalar # 2006-01-25

Brak form z sufiksami: -m, -ś, -śmy, -ście.
Natomiast to partykuła.