SJP
SŁOWNIK SJP

X

natywizm

dopuszczalne w grach (i)

natywizm

1. w filozofii, psychologii: pogląd, według którego pewne pojęcia i wiedza jest człowiekowi wrodzona, wcześniejsza od tej nabytej z doświadczeniem;
2. ruch polityczny uznający wyższość praw autochtonicznej ludności jakiegoś terytorium nad prawami późniejszych imigrantów


KOMENTARZE:

tevex # 2005-09-09

Do połączenia

~gosc # 2012-02-07

pogląd filozoficzny, który przyjmuje tezę, że umysł zawiera wiedzę wrodzoną