SJP
SŁOWNIK SJP

nawias

dopuszczalne w grach (i)

nawias

1. znak pisarki, zwykle w kształcie pary łuków, który oddziela wyrazy lub zdania wtrącone albo uboczne wyjaśnienia, uwagi;
2. każdy z tych łuków;
3. w matematyce: znak matematyczny mający kształt pary łuków lub klamer, który wydziela część wyrażenia algebraicznego i wskazuje, jaka powinna być kolejność działań w tym wyrażeniu


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-06-01

Dzisiejszy przykład - "Zowię (się) (nie zowę (się)), zowiesz (się), zowie (się) itd. to dawne formy czasownika zwać (się)".
Nawias w nawiasie.

mirnal # 2014-10-23

Cytat z pracy doktorskiej nt. naszego języka - http://www.sbc.org.pl/Content/93088/doktorat3218.pdf (str. 172) -
"Enklityczne -by piszemy łącznie z k a ż d y m moje podkreślenie] poprzedzającym...".
Brak lewego nawiasu kwadratowego...