SJP
SŁOWNIK SJP

X

nibyś

dopuszczalne w grach (i)

niby

partykuła łącząca z członem nadrzędnym człon porównawczy


KOMENTARZE:

~gosc # 2002-11-27

nibyś taki mądry...

~gosc # 2010-12-07

BOŚ nie ma... ŻEŚ nie ma.... a to nagle jest!!!!