SJP
SŁOWNIK SJP

X

niczyj

dopuszczalne w grach (i)

niczyj

zaimek przymiotny przeczący;
1. nienależący do nikogo;
2. niedotyczący nikogo; żaden


KOMENTARZE:

juzek_stalin # 2003-09-07

a niczyja?

mirnal # 2012-05-25

nazwisko, np. ppłk Janusz Niczyj; do Niczyja, z Niczyjem, o Niczyju, ku Niczyjowi; państwo Niczyjowie