SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

nie-Szekspirowski

niedopuszczalne w grach (i)

nie-Szekspirowski


KOMENTARZE

jendrej # 2018-02-13

Wydaje mi się, że to jest niepoprawne. „Szekspirowski” to przymiotnik, który pisze się małą literą, więc powinno być „nieszekspirowski”. Pisownia z myślnikiem i wielką literą po nim dotyczy nazw mieszkańców krajów i innych *rzeczowników*, będących nazwami własnymi i pisanych wielką literą.

~gosc # 2018-02-13

Niestety, ale źle Ci się wydaje.
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/szekspirowski-czy-Szekspirowski;3805.html