SJP
SŁOWNIK SJP

nieekwiwalentnych

dopuszczalne w grach (i)

ekwiwalentny

będący w równowadze z czymś; równoważny


KOMENTARZE:

(brak)