SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

nr

niedopuszczalne w grach (i)

nr

numer (skrót czytany jako cały wyraz)


KOMENTARZE

zuza2401 # 2006-09-29

skrot od numer

mirnal # 2014-07-16

Na reprodukcji "Czas 7" z 5 września 1939 widnieje "Nr. 246", czyżby dawniej pisano kropkę po "nr"?

~gosc # 2015-04-16

Zgodnie z zasadami skracania wyrazów w języku polskim kropki na końcu skrótu nie stawiamy gdy ów skrót kończy się tą samą literą co skracany wyraz. Także w mianowniku mamy "numer" -> "nr" a w pozostałych przypadkach, np. w dopełniaczu "numeru" skrót możemy zapisać "nru" lub "nr." ponieważ w tym wypadku skrót kończy się inną literą niż skracany wyraz.
Podobnie, zapis "Praca wykonana pod kierunkiem dr. Jana Nowaka" absolutnie nie jest błędem, choć wariant "dra" budzi czasami mniejsze emocje. :)