SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ożenić

dopuszczalne w grach (i)

ożenić

1. dać komuś kobietę za żonę, spowodować, że ktoś zawrze związek małżeński z kobietą;
2. ożenić się - zawrzeć związek małżeński z kobietą


KOMENTARZE

(brak)