SJP
SŁOWNIK SJP

X

obraza

dopuszczalne w grach (i)

obraza

1. naruszenie czyjejś godności osobistej; naruszenie norm;
2. stan osoby, która czuje się obrażona


KOMENTARZE:

mirnal # 2020-10-19

Obraza to także dop. Obraz, jeśli to imię pieska lub nazwisko; Obrazowie/Obrazy.

~gosc # 2021-09-22

dawniej iniuria