SJP
SŁOWNIK SJP

X

obrazo

dopuszczalne w grach (i)

obraza

1. naruszenie czyjejś godności osobistej; naruszenie norm;
2. stan osoby, która czuje się obrażona


KOMENTARZE:

(brak)