SJP
SŁOWNIK SJP

X

obrazom

dopuszczalne w grach (i)

obraza

1. naruszenie czyjejś godności osobistej; naruszenie norm;
2. stan osoby, która czuje się obrażona

obrazom

dopuszczalne w grach (i)

obraz

1. ogólne określenie grafiki dwuwymiarowej; dzieło sztuki, wykonane na papierze, płótnie lub desce;
2. odzwierciedlenie czegoś;
3. wyobrażenie o czymś;
4. w informatyce: pojedynczy plik odzwierciedlający całościową zawartość nośnika danych


KOMENTARZE:

(brak)