SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

obwiniony

dopuszczalne w grach (i)

obwinić

uznać kogoś winnym czegoś

-

obwiniony

dopuszczalne w grach (i)

obwiniony

osoba, przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne lub sądowe; oskarżony


KOMENTARZE

wendkarzyk # 2009-04-16

Brak osobnego hasła: obwiniony - osoba postawiona w stan oskarżenia i obwiniona. Np. tu:
http://netsprint.sjp.pwn.pl/lista.php?co=obwiniony

marcinloix # 2009-04-18

zgodnie z obowiązującymi: Kodeksem postępowania karnego i Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia:
1. oskarżony - przeciwko komu wniesiono do sądu akt oskarżenia;
2. podejrzany - komu przedstawiono zarzuty
3. obwiniony - przeciwko komu złożono wniosek o ukaranie przez Wydział Grodzki Sądu Rejonowego
4. ukarany - przeciwko komu W Grodzki SR wydał wyrok/nakaz
5. skazany - przeciwko komu wydano wyrok za zbrodnię bądź występek
6. osadzony - któremu karę wykonuje się w zakładzie karnym

wendkarzyk # 2010-01-12

Nadal brak osobnego hasła: obwiniony