SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

obyczaj

dopuszczalne w grach (i)

obyczaj

1. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w danych okolicznościach;
2. sposób postępowania, zachowania charakterystyczny dla danego człowieka lub zwierzęcia;
3. zazwyczaj w liczbie mnogiej: zasady etyczne i moralne, którymi ktoś się kieruje


KOMENTARZE

(brak)