SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

oceanografia

dopuszczalne w grach (i)

oceanografia

nauka o poszczególnych oceanach i morzach, obejmująca swym zakresem badanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku morskim oraz związków pomiędzy oceanem, atmosferą i skorupą ziemską; oceanologia


KOMENTARZE

(brak)