SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ochmistrz

dopuszczalne w grach (i)

ochmistrz

dawniej: urzędnik sprawujący nadzór nad służbą na dworze królewskim lub magnackim, dbający o etykietę; marszałek dworu


KOMENTARZE

(brak)