SJP
SŁOWNIK SJP

X

odszupasować

dopuszczalne w grach (i)

odszupasować

w czasie zaborów: odesłać winowajcę pod strażą do miejsca, w którym będzie sądzony


KOMENTARZE:

(brak)