SJP
SŁOWNIK SJP

X

ofert

dopuszczalne w grach (i)

oferta

jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem


KOMENTARZE:

(brak)