SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

oferto

dopuszczalne w grach (i)

oferta

jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem


KOMENTARZE

(brak)