SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

off-Broadway

niedopuszczalne w grach (i)

off-Broadway

[czytaj: of brodłej]
1. ruch amerykańskich teatrów z początku lat pięćdziesiątych XX wieku, sprzeciwiający się komercjalizmowi teatrów na nowojorskim Broadwayu;
2. profesjonalny teatr nowojorski, który nie może być zdefiniowany jako teatr broadwayowski


KOMENTARZE

(brak)