SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

oglejenie

dopuszczalne w grach (i)

oglejenie

odtlenienie substancji glebowych w wyniku nasycenia wodą i wyparcia powietrza


KOMENTARZE

pgr # 2008-01-31

proces będący wynikiem procesów redukcyjnych w części mineralnej gleb.

Polega on na przesyceniu gleby wodą i wyparciu z niej powietrza. Gleby ulegające procesowi oglejenia to gleby mało żyzne i podmokłe (czasami bagna). Do gleb oglejonych zaliczamy m.in. glebę tundrową.Efektem morfologicznych procesów glejowych zachodzących w glebie jest występowanie barwy w odcieniu niebiesko-zielonym. (wigipedia)

pgr # 2008-01-31

glej jest wiec i to powinno być.

zamrozony # 2010-03-14

wlasnie stracilem scrabla przez to, podstawowe poecie geologiczne i nie ma, co za ciec to nadzoruje ?