SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

okop

dopuszczalne w grach (i)

okop

rodzaj fortyfikacji w postaci rowu z nasypem

-

okop

dopuszczalne w grach (i)

okopać

obkopać;
1. kopiąc, spulchnić ziemię wokół jakiejś rośliny;
2. otoczyć jakiś obiekt umocnieniami ziemnymi;
3. wykopać dookoła czegoś rów;
4. nasypać wokół czegoś ziemi lub piasku;
5. kopiąc, spowodować ból;
6. kopiąc jakąś powierzchnię, pobrudzić ją lub zniszczyć;
7. okopać się - usypać okopy wokoło siebie


KOMENTARZE

(brak)