SJP
SŁOWNIK SJP

X

onże

dopuszczalne w grach (i)

onże

wzmocniony zaimek wskazujący "on"

onże

dopuszczalne w grach (i)

onże

wzmocniony zaimek osobowy "on"


KOMENTARZE:

~gosc # 2005-05-24

użycie zwrotu "wzmocnione" chyba nie najfortunniejsze? jest onże odpowiedni ten zwrot? owoż wydaje mi się że nie bardzo..:))

bajerant # 2005-05-24

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=27432

~gosc # 2012-03-13

W WSO zanotowany jest tylko jeden wyraz:
onże
Skąd wiadomo, że chodzi o zaimek wskazujący (onże, onegoż itp.), a nie zaimek osobowy (onże, jegoż itp.)? Nie można zbytnio powoływać się na wyszukiwarkę so.pwn.pl, bo ta została podpięta z OSPS-a, a więc zgodna jest z założeniami jego twórców. Tymczasem w WSO są jeszcze wyrazy "jejże" i "jegoż" a. "jegóż", co wskazywałoby raczej na zaimek osobowy.
W związku z tym zasadne jest dodanie drugiego hasło "onże" jako zaimka osobowego z odmianami:
goż a. góż, ichże, imże, jąż, jeż, jegoż a. jegóż, jejże, jemuż, muż, niąż, nichże, nież, niegoż a. niegóż, niejże, niemuż, nimże, nimiż, onaż, oneż, oniż, onoż
Zgodne byłoby to z 2 punktem ZDS:

"2. Prawidłowość, a więc dopuszczalność, formy gramatycznej słowa oznacza, że:

- forma podstawowa wyrazu lub jej forma fleksyjna znajduje się jako hasło, podhasło lub część ich definicji, z pominięciem przykładów zastosowania w zdaniu, w jednym z dozwolonych źródeł słów wymienionych w punkcie 3., przy czym za niedopuszczalne uznaje się składniki zwrotów obcojęzycznych niewystępujące jako samodzielne hasła (np. niedopuszczalne są: aspera, iacta),"

Wymienione przez mnie wyżej odmiany (np. "jemuż") powinny być dopuszczalne, bo w dopuszczalnym słowniku (WSO) znajduje się jako hasło wyraz "jejże", forma fleksyjna zaimka osobowego "onże".

tevex # 2012-03-13

Dzięki (w Zgółkowej 'jegoże' i 'jemuże' ;-)). Upewnię się jeszcze w poradni, że o ten zaimek chodziło, bo poważne są te zmiany. ;-)