SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ontologia

dopuszczalne w grach (i)

ontologia

1. jeden z działów filozofii, nauka o bycie; metafizyka;
2. sposób istnienia kogoś lub czegoś;
3. system pojęć i ich wzajemnych relacji, będący reprezentacją danego zasobu wiedzy


KOMENTARZE

tevex # 2007-05-02

Koalar, mówiłeś, że etymologia nie przyjęła się, można zmienić definicję. =)

koalar # 2007-05-02

Można.

~gosc # 2013-12-12

ONTOLOGIA- to, co jest. Nauka o wszystkim, co jest; nauka o pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach bytu; podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

~gosc # 2020-09-19

ups